Leczenie stomatologiczne osób bezdomnych w Düsseldorfie

Osoby kontaktowe:

Przewodnicy pomocy, pracownicy uliczni i pracownicy
w obiektach socjalnych

Rejestracja/pośrednictwo w ciągu dnia:

Biuro okręgowe w Düsseldorfie Północnoreńskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego

Telefon: 0211-9684302

Poniedziałek, wtorek, czwartek
07.30-16.30

Środa
07.30 do 17.00

Piątek
07.30 do 13.00

Poza godzinami pracy, w weekendy i święta państwowe:

– Stomatolodzy w prywatnej praktyce na dyżurach w nagłych przypadkach
Ogłoszenie o pogotowiu dentystycznym Tel.: 01805/986 700
– Centralne Pogotowie Stomatologiczne ZZN e.V.
Florastr. 38, 40217 Düsseldorf